شیره انجیر تازه ارگانیک

فروشگاه مرکزی شیره انجیر تازه ارگانیک

شیره انجیر تازه از انجیرهای تازه تولید می شود و دارای رنگ عسلی مایل به قهوه ای می باشند تولید این محصول به صورت کارخانه ای و سنتی صورت می گیرد که نوع صنعتی آن ب

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید