فروشگاه شیره خرما فله

فروشگاه مرکزی شیره خرما طبیعی فله

خرما یا رطب درختی است که به ان نخل گفته می شود و دارای میوه ای با پوست نازک و هسته ای سخت است و گوشته ی آن بسیار شیرین و خوش مزه است که به صورت خوشه ای از شاخه

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید